پاتولوژی (آسیب شناسی ) چیست؟؟

آسیب شناسی یا پاتولوژی ( pathology) شاخه ای از علم پزشکی است که در خصوص تاثیر بیماری ها و آسیب ها در سطح بافتی و سلولی و ملکولی بحث میکند و شامل مطالعه فرآیند بسیاری در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و عادت های آنهاست .

آسیب شناسی به ۲ شاخه اصلی آسیب شناسی بالینی clinical pathology  و آسیب شناسی تشریحی surgical pathology  تقسیم میشود.

پاتولوژی ۴ جنبه مهم از یک بیماری را بررسی میکند که عبارت است از :

۱- اتیولوژی ( علت شناسی)

۲- پاتوژنز ( مکانیسم ایجاد)

۳- مرفولوژی ( ریخت شناسی)

۴ -اهمیت بالینی

 

انواع نمونه:

نمونه های مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژی شامل نمونه های بافتی و نمونه های سیتولوژی می باشد . نمونه های بافتی نیز به ۲ نوع اتوپسی ( نمونه گیری از بافت مرده ) و بیوپسی ( نمونه گیری از بافت زنده ) تقسیم میشود.

کاربر گرامی

شما میتوانید سوالات خود در زمینه پاتولوژی و آزمایشگاه را از طریق بخش سوالات و انتقادات و پیشنهادات مطرح نمایید و یا با تماس با شماره ۰۹۳۶۷۵۸۶۱۹۹ و یا شماره ۰۴۱۳۴۲۱۳۱۶۵ در ساعات اداری به اطلاع مسئولین برسانید.