دوستان عزیر میتوانید هرگونه انتقادات و پیشنهادات در مورد مجموعه را برای ما ارسال کنید و در اسرع وقت پاسخ داده میشود.. با تشکر